۲- ملت عشق

کلماتی که ما برای توصیف خالق بکار میبریم، درواقع نشاندهده ی آنست که ما خودمان را چگونه توصیف میکنیم. اگر…

۱- اینجا چراغی روشن است

قسم به قلم… بعد از سالها فاصله از روزگار وبلاگ نویسی در https://hamidmarandi.persianblog.ir، اینجا گاه و بیگاه نوشته هایم و نیز تجربیات…