۱۲- من قلبی سلام لبیروت…

پیش نوشت ۱:

آداجیو / Adagio که از لغتی با ریشه ی ایتالیایی گرفته شده است، به نوعی از موسیقی گفته می شود که بسیار آرام و سنگین نواخته می شود. ریتم و تمپو ی این موسیقی بسیار گوشنواز و سرشار از احساس است. 

پیش نوشت ۲:

غاده السمان Ghada al-Samman نویسنده و شاعر سوری (سوریه ای) است که در ایران نیز اشعارش مورد استقبال بسیاری ها قرار گرفته است. غاده السمان نویسنده رمان بیروت ۷۵ است و در این رمان تصویری از لبنان در شرف جنگ را به تصویر می کشد. رمانی که بعدا فیلمی به همین عنوان از آن ساخته شد.

پیش نوشت ۳:

لبیروت / Li Beirut نام آهنگی است به خوانندگی فیروز / Fairuz  که شعر آن را غاده السمان سروده و بسیار با استقبال مردم لبنان قرار گرفته و همچنان  مورد توجه ویژه مردم لبنان در نسلهای مختلف است. 

متن:

به بهانه اتفاق دردناک و حادثه ی مهیب اخیر در لبنان، شما را به شنیدن آداجیو برای بیروت با صدای صلیبی دعوت می کنم. 

متن آهنگ و ترجمه ی آن:

لبیروت

به بیروت

من قلبی سلام لبیروت

سلامی از قلب من به بیروت

و قبل للبحر والبیوت

و بوسه هایی برای دریا و خانه هایش

لصخره کأنها وجه بحار قدیم

سلامی به صخره ای که مانند چهره ملوانی قدیمی است

هی من … روح الشعب خمر

بیروت از روح مردمش، از شراب

هی من … عرقی هی خبز و یاسمین

و از عصاره آن ها، از نان و یاسمین ساخته شده است

فکیف صار طعمها … طعم نار و دخان

ببین چگونه طعم بیروت، طعم آتش و دود شد

لبیروت

به بیروت

مجد من رماد لبیروت

شکوهی از خاکستر، به بیروت

من دم لولد حمل فوق یدها

از خون پسری که بر دستانش تشییع می شد

أطفأت مدینتی قندیلها

شهر من، چلچراغ هایش را خاموش کرد

أغلقت بابها

شهر من، دروازه اش را بست

أصبحت فی المسا وحدها

و در غروب تنها شد

وحدها و لیل

تنها با شب

لبیروت

به بیروت

من قلبی سلام لبیروت

سلامی از قلب من به بیروت

و قبل للبحر والبیوت

و بوسه هایی برای دریا و خانه هایش

لصخره کأنها وجه بحار قدیم

سلامی به صخره ای که مانند چهره ملوانی قدیمی است

أنت لی … أنت لی … آه عانقینی أنت لی

تو برای من هستی، برای من هستی، آه مرا در آغوش بگیر

رایتی و حجر الغد و موج سفر

تو پرچ من هستی، و سنگ فردای من و موج سفر من هستی

أزهرت جراح شعبی أزهرت

زخم های مردمم، شکوفه داد

دمعه الأمهات

اشک مادران، شکوفه داد

أنت بیروت لی … أنت لی

بیروت، تو مال منی

آه عانقینی

مرا در آغوش بگیر

2 سال ago